30. června – 5. července 2019

MgA. Iva Svobodová Kramperová

housle

Životopis

Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou, spolupracuje s osobnostmi jako Václav Hudeček, Jiří Bárta, Ivan Ženatý, Barbara Maria Willi, Radek Baborák, Alfréd Strejček, Václav Vonášek a řadou dalších.

Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři, pražské AMU a účastnila se řady interpretačních kurzů. Obdržela řadu soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka.

Je sólistkou a koncertním mistrem komorního souboru Barocco sempre giovane, spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.

MgA. Jakub Čepický

viola,
komorní hra

Životopis

Jakub Čepický
Začal hrát na housle ve věku šesti let ve třídě Kamily Kurzové. Po ukončení 8letého studia na gymnáziu Jana Nerudy pod vedením prof. Dagmar Zárubové, pokračoval ve svém hudebním rozvoji na HAMU ve třídě prof. Ivana Štrause a doc. Leoše Čepického. V roce 2012 studoval ve švédském Stockholmu na Musikhögskolan Edsberg ve třídě Pera Enokssona. V sezóně 2011/2012 byl hostujícím koncertním mistrem Košické filharmonie. Od roku 2014 hraje na violu ve Wihanově kvartetu. Jakub je též členem předního českého barokního souboru Barocco sempre giovane. Pravidelně vystupuje i jako sólista s mnoha orchestry (Hudba hradní stráže a policie ČR, Pardubická komorní filharmonie, Komorní orchestr Jaroslava Kociana a další). Od roku 2018 učí violu na konzervatoři v Pardubicích.

MgA. Jan Zemen

violoncello
 

Životopis

Jan Zemen
vystudoval hru na violoncello na konzervatoři v Pardubicích u Josefa Krečmera a pražskou Akademii múzických umění u prof. Miroslava Petráše. Celé studium potom završil studiem na Hochshule fur musik ve švýcarském Luzernu u Marka Jerie.
Jan se již od studií prezentuje jako sólista. Vystoupil např. s Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Karlovarský symfonický orchestr, Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně, Plzeňská filharmonie, Filhamornie Bohuslava Martinů Zlín.
Vedle sólistické dráhy se věnuje komorní hudbě a to zejména v Kalliope trio Prague a Barocco sempre giovanne, kde je zakládajícím členem a pravidelným sólistou.
Hlavním těžištěm jeho činnosti je ovšem činnost pedagogická a hudebně osvětová. V současné době vyučuje na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové a od roku 2013 je pedagogem na Konzervatoři Pardubice. Pravidelnou činností je organizace hudebních interpretačních kurzů v Opočně v Orlických horách. www.likopocno.cz
Zajímavou kapitolou je činnost propagátorská a do té se bezesporu vejde netradiční soubor čtyř violoncellistů Prague Cello Quartet.
Jan hraje na nástroj Karel Joseph Dvořák 1946 půjčený ze soukromé sbírky ve Švýcarsku..

Mgr. art. František Machač

kontrabas
 

Životopis

František Machač se narodil v Chrudimi. Začínal hrou na housle u Vlastimila Svatoně v Rovni. Hru na kontrabas studoval na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (1997 – 2003) u prof. Miloslava Gajdoše. V letech 2003 – 2008 pokračoval ve studiích na VŠMU v Bratislavě u Prof. Radoslava Šašiny. Za svých studií se zúčastnil řady mezinárodních interpretačních kurzů (Brno, Michaelstein, Wroclaw, Debreceen) a mezinárodních kontrabasových soutěží (Mezinárodní soutěž J. M. Spergera Michaelstein 2002, Ludwigslust 2004 laureát a zvláštní cena za hru na Violon, Mezinárodní soutěž Františka Simandla Blatná 2002 – 3. cena, 2006 – 2. cena). V letech 2004 – 2013 byl členem Filharmonie Hradec Králové a od roku 2009 vyučuje hru na kontrabas na Konzervatoři Pardubice. Od roku 2012 je ředitelem ZUŠ Karla Malicha v Holicích

MgA. Kateřina Ochmanová

klavírní spolupráce
 

Životopis

Kateřina Ochmanová je držitelkou několika cen za klavírní spolupráci (Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc, aj.). V současné době pracuje jako korepetitor na pěveckém a violoncellovém oddělení na Konzervatoři Pardubice, kde rovněž vyučuje hru na klavír.
Vystudovala Konzervatoř Pardubice (MgA. Jana Turková), absolvovala dvě zahraniční stáže (Drážďany – klavír, Paříž – klavírní trio) a v letošním roce završí svá studia na Akademii múzických umění v Praze (MgA. Ivo Kahánek, PhD.). Má na kontě mnoho ocenění ze soutěží za sólovou i komorní hru. Je zakládající členkou souboru Quasi Trio (Marie Hasoňová – housle, Judita Škodová – violoncello), který momentálně studuje na
AMU v rámci magisterského programu pro komorní soubory. Kateřina vystupuje také jako sólistka s orchestrem (Komorní filharmonie Pardubice, Janáčkova filharmonie Ostrava, aj.).

Konzervatoř_logoopocno_logologo_spklogo_advokatni_kancelar_JSK